Krajobraz

Większość zdjęć to bliższe i dalsze okolice Kwidzyna. Zazwyczaj te bliższe o rzut beretem. Zrobione w latach 2006-2008 zebrane z wcześniejszej galerii i wysypane tu.